Zdravotní klasifikace quadrugby

Iwrf_classification_drawing

Zdravotní klasifikace quadrugby se skládá z několika druhů testů, provádějí jej zejména zdravotníci (fyzioterapeuti, ergoterapeuti, lékaři), vzhledem k nutnosti provedení svalového testu.

     Quadrugby mohou hrát lidé se současným postižením dolních i horních končetin. Základní podmínkou účasti ve hře u lidí po úrazech krční páteře je postižení alespoň 3 končetin, u hráčů s ostatními diagnozami (polio, DMO, myopatie apod. ) je podmínkou postižení všech 4 končetin. Klasifikační komise musí být tvořena nejméně 3 lidmi, je-li jich méně obdrží hráč tzv. dočasnou klasifikaci. Na mezinárodním turnaji získá hráč mezinárodní klasifikaci, je-li po dobu 4 let klasifikován stále stejně obdrží trvalou klasifikaci. V případě nemoci, nového zranění, které mění jeho schopnost hry je možné zažádat o překlasifikování.

Dle výsledků testů se hráčům nakonec přidělí bodové hodnocení v rozmezí 0.5-3.5 bodů.


Svalový  test  
     ST horních končetin se provádí vsedě na sportovním vozíku, bez připoutání, testuje se každá končetina zvlášť a všechny svaly od pletence paže až po jednotlivé prsty. Dle tabulky se přidělí bodové ohodnocení a vydělí 2. V případě hráče postiženého poliomyelitidou (dětskou obrnou) se hodnotí zvlášť pletenec pažní a ruka každé končetiny a celkový součet se vydělí 4.

ST:
0- žádná síla

1- záškub bez pohybového efektu

2- pohyb možný v omezeném rozsahu a s vyloučením působení gravitace

3- schopen provést pohyb proti gravitaci, ale nelze proti minim. odporu

4- provede pohyb proti slabému odporu

5- provede pohyb v plném rozsahu i proti velkému odporu

     Pro hráče 0.5 je typická malá svalová síla ve všech svalech zejména pletence pažního, biceps však může mít silný (0-5), svalová síla ruky je nulová- občas naznačena extenze zápěstí.

     U hráčů bodovaných 1.0 se objevuje o něco větší síla pletence ramenního, biceps má plnou sílu, a silnější o něco je pectorální sval, ruka velmi slabá. U 1.5 bod. hráče je lehce oslaben triceps a skoro plná síla extenze zápěstí.

     2.0 bod. hráč má plnou sílu v ramenním pletenci, lehce oslab. svaly zápěstí a prsty do 2 dle ST.

     U 3.0 bod. hráčů je patrné zejména oslabení prstů , jejich roztahování a přitahování, ohýbání s natahování je poloviční silou než norma, nejsilnější je palec.


Funkční  test  trupu  
     Provádí se v sedě na lavičce, stole, když hráč nemá žádnou oporu. Sleduje se schopnost předklonů, úklonů, rotací a udržení stability při aktivním vychylování trupu z rovnováhy klasifikátorem. Přitom se sleduje zapojení jednotlivých svalových skupin trupu do činnosti. Event. se poté zkouší přihrávky do všech směrů a zvedání. Na základě těchto testů se trupové svalstvo hodnotí body 0, 0.5, 1.


Funkční  test  ruky  
Hodnotí jemnou motoriku ruky a prstů hráče.

Hodnocení:
0- žádný aktivní pohyb, někdy je patrný náhradní substituční pohyb

0.5- částečný aktivní pohyb, sval. skupiny ruky se částečně zapojí do pohybu, provedení je neúplné a slabší silou

1.0- provede úkon aktivně, čistě, v plném rozsahu a dobrou silou

a) Sledování atrofie ruky

b) Hra na piano - položí dlaň na stůl a zvedá jednotlivě prsty

c) Lumbrikální pozice - ohnout prsty v MCP kloubech, ICP jsou natažené, vloží se mu papír mezi jednotlivé prsty a snaží se jej udržet proti tahu

d) Drápovitá ruka- roztáhne prsty a ohne je ve všech malých kloubech (jako by chtěl škrábat), sleduje se činnost svalů a šlach na dorsu ruky

e) Přikládá palec k jednotlivým prstům a snaží se mezi nimi udržet minci

f) Zkouší zvednout prsty minci ze stolu

g) Vložit papír mezi jednotlivé prsty a tahem zkoušet, udrží-li jej

h) Zkouší udržet míč v jedné ruce nad hlavou a eventuálně i na špičkách prstů

i) Zvedání míče ze země po obruči kola- dlaní nebo i prsty

Při jednotlivých úkonech je potřeba sledovat:

- atrofii ruky a udržení klenby dlaně

- kvalitu prováděného pohybu, je-li aktivní a čistý nebo hráč používá náhradních stereotypů a zapojuje pomocné svalové skupiny.


Mechanické  dovednosti  při  hře 
- Jak kontroluje míč a stabilita při hře

- Jakým způsobem udrží míč v ruce

- Odbíjení a házení míče: z jaké pozice ( z klína, od hrudi nebo nad hlavou), jakým směrem a jakou silou

- Driblování (po straně nebo před vozíkem)

- Chytání míče, jednouruč nebo obouruč, kterou částí paže (dlaň, předloktí) a způsob chytání ( do klína, na hruď, schopen i z boku nebo nad hlavou zachytit míč)

- Způsob jízdy- pozice rukou na obručích, start a brzdění,otáčky, narážení apod.

     Tohle sledování je důležité zejména u hráčů s jinou diagnozou než poranění míchy, tj. myopatie, DMO, polio, kteří mají asymetrikcé postižení trupu a končetin. Jejich dovednosti se poté srovnávají s hráči po úrazu krční míchy dle jednotlivých tříd.


  Výsledná  klasifikace 
     Všechny testy se zhodnotí dohromady. Dle svalové síly paží, trupu, obratnosti a jemné motorice rukou a herních dovedností se nakonec stanoví konečná klasifikace. Příhlíží se samozřejmě k poruchám čití, intenzitě spasticity a dalším přídatným omezením hráče. Existují pro to tabulky, které jsou pro klasifikátory orientačním vodítkem.

« zpět