OV Cup 1999

 První vozíčkářský ragbyový turnaj v České republice se konál v  Ostravě

Zúčastnilo se pět družstev, které skončili v pořadí:

1.      Katovice                             (POL)

2.      Quadrufit                            (CZE)

3.      Warszawa                          (POL)

4.      Q-Klub Hrabině                  (CZE)

5.      Koníci Ostrava                   (CZE)

Po vzájemném setkání v vozíčkářů (České republiky a Polska)  ve Warszawie  na jaře roku 1999 se  nám zrodila myšlenka uskutečnění vzájemnou sportovní konfrontaci v podobě turnaje ragby vozíčkářů. Tato událost byla jedním z podnětů samotné organizace prvního turnaje vozíčkářského ragby v České republice. Započali jsme přípravy a pozvali jsme dva polské týmy na vzájemné sportovní zápolení I. ročním MEZINÁRODNÍHO TURNAJE RAGBY VOZÍČKÁŘŮ OSTRAVA CUP 1999

V roku 1999 bylo dost těžké podobnou sportovní akci organizovat pro tolik těžce tělesně postižených sportovců. Neměli jsme žádné zkušenosti s pořádáním podobných akcí a finance naší neziskové organizace SK Ostrava na takovou akci byly taky velmi omezené.  Abychom svůj vytýčený cíl splnili, částečně jsme přispěli z vlastní kapsy a osobním nasazením při přípravě a průběhu celé sportovní akce.

Po předchozích dobrých osobních zkušenostech ze SOŠ a SOU pro tělesně postiženou mládež v Ostravě - Porubě, kde jsme pořádali jedny s prvních tréninku Sportovního klubu vozíčkářů již v roce 1997 požádali vedení školy a možnost uskutečnit turnaj v prostorách školní tělocvičny. Ubytování bylo zajištěno na internátu školy. Toto rozhodnutí se ukázalo, jako velice vhodné pro pořádání turnaje v takovém počtu těžce tělesně handicapovaných hráčů. Právě  toto  výrazné  znevýhodnění,  spočívající  zejména  v  postižení   nosného a pohybového aparátu, velmi omezuje naše pohybové možnosti a pohybovou reedukaci. A můžeme říci, že přes veškeré s tím spojené obtíže se nám podařilo přispět k integraci do společnosti. 

Bezbariérové prostory školy nám umožnily uskutečnit toto první sportovní klání vozíčkářů, které jsme nazvali - OSTRAVA CUP.

                                                                  ředitel turnaje OSTRAVA CUP

                                                                                              Roman Cader

« zpět